I formannskapsmøtet forrige torsdag ble rådmann Dretvik innvilget permisjon med full rådmannslønn i perioden 15. september i år til 31. desember 2017. Årslønna til Dretvik er i permisjonstiden på 930 000 kroner.

Senterpartiet reagerte

Mandag varslet Senterpartiet at de ikke kan «leve med» rådmannens lønnede permisjonsavtale. I formannskapsmøtet bak lukkede dører på LIV-bygget i Vanvikan tirsdag la partiet frem et forslag om i stedet å forhandle om sluttpakke med rådmannen. Forslaget fikk kun Senterpartiets to representanters stemmer, og falt dermed mot fem stemmer. Dermed går det mot at rådmann Dretviks permisjonsavtale med full rådmannslønn blir stående. Det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen i saken på møtet 15. september.

- Senterpartiets to representanter ønsket at vi skulle forsøke å forhandle frem en sluttpakke med rådmannen. De andre fem representantene så en viss risiko i å gjøre det, og gikk inn for å gå videre med permisjonsavtalen som ble vedtatt sist torsdag. Om vi hadde gått for en sluttpakke, kunne vi ha risikert en rettsprosess. Det som er viktig nå er å få ro i organisasjonen, sier ordfører Steinar Saghaug (Sp) til Fosna-Folket.

Lokalavisa er kjent med at en eventuell rettsprosess kan påføre kommunen langt større utgifter enn utgiftene som er knyttet til permisjonsavtalen med rådmannen.

- Vil skape ro

Venstres Line Marie Rosvold Abel (V) stemte tirsdag morgen for å gå for den allerede vedtatte permisjonsavtalen.

- Det har vært forhandlet før, og det var det det var mulig å få til. Nå er det viktig å skape ro i organisasjonen, sier hun til Fosna-Folket.

Arbeiderpartiets Knut Ola Vang gikk også inn for permisjonsavtalen.

- Det oppleves veldig vanskelig for innbyggerne og de som arbeider i kommunen å få en slik avtale. Men det viktige nå er å få ro i organisasjonen og at vi kan gi gode tjenester til innbyggerne, sier han.

Strøm og Winge

Det var torsdag ettermiddag at Fosna-Folket bringte nyheten om Leksvik-rådmannens millionavtale. Avtalen ble inngått i juni 2015 og sikret blant annet rådmann Dretvik fire årslønner i etterlønn dersom han sluttet i sin fremtidige jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Det var daværende ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) som skrev under avtalen. Dette til tross for at ingen av dem hadde fullmakt til å gjøre dette. I Leksvik kommunes delegasjonsreglement står det at det er politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen. Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) mener bestemt at avtalen fra juni 2015 er ugyldig på grunn av brudd på delegasjonsreglementet som igjen er forankret i kommuneloven.

Les hele avtalen her.

Oppdaget avtalen

Det var i mai i år at ordfører Saghaug ble kjent med avtalen. Gjennom sommeren har bare et fåtall personer kjent innholdet. Dialogen mellom Dretvik og kommunen endte med at Dretvik søkte permisjon fra rådmannstillingen med virkning fra 15. september i år til ut 31. desember 2017. Leksvik formannskap vedtok permisjonssøknaden på møtet torsdag forrige uke, men tirsdag ble det altså omkamp om millionavtalen. Det endte med at formannskapet går inn for den allerede vedtatte permisjonsavtalen.

Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik ønsker selv ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Ny rådmann på plass fort

Siden Dretvik etter alt å dømme går ut i permisjon 15. september, jakter Leksvik kommune nå ny rådmann. Kommunen vil foreta en intern utlysning og regner med å ha Dretviks erstatter på plass innen kort tid.

- Vi har også diskutert prosessen rundt ansettelse av ny rådmann. Vi har noen navn på blokka, men jeg vil ikke ut med noe konkret. Vi regner med å ha ny rådmann på plass før kommunestyremøtet neste tordag, opplyser ordfører Saghaug.

Les mer: Rådmannens versjon av saken

Her diskuterer formannskapet rådmannsaken bak lukkede dører tirsdag morgen. Foto: Knut Inge Blix Furuseth
Ordfører Steinar Saghaug (H) intervjues av NRK. Foto: Knut Inge Blix Furuseth
Venstres Line Marie Rosvold Abel. Foto: Knut Inge Blix Furuseth