En mann ble nylig i Fosen tingrett dømt til fengsel i 25 dager hvor ti dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Dette etter manglende bokføring over fem år i forbindelse med en uregistrert virksomhet, samt et tilfelle av manglende levering av selvangivelse.Førte aldri regnskap

Den domfelte fosningen har forklart at han startet et firma for flere år siden. Han har erkjent at han ikke førte regnskap over en periode på fem år, og at han var klar over at dette er pliktig.«Siktede erkjenner at han aldri førte regnskap i tilknytning til næringsvirksomheten», heter det i tingrettsdommen.Mannen har forklart at overskuddet i virksomheten beløp seg på mellom 70 000 – og 180 000 kroner per år.Åpnet ikke brevene