I fire dager fra og med sjuende september er alle med konstruktive innspill til utvikling av Årnes velkomne i plansmia på Fosen Fjord Hotel. Der kan folk flest smi mens jernet er varmt og bidra til et vellykket resultat sammen med fagfolk og andre interesserte. De øvrige kommunene i ”Kysten er klar” står også på gjestelista for å se og lære hvordan det jobbes i plansmia. Skoler, barnehager, og interesseorganisasjoner blir også invitert til å delta. Gjennom perioden holdes åpent hus for publikum, samt offentlige møter med presentasjoner og debatt.

Tettbygd og estetisk

- Vi sender nå ut brosjyrer med informasjon og program til fastboende og fritidsbeboere. Ytterligere opplysninger finnes på nettsiden www.plansmier.org, sier Geir Tinnen, daglig leder i Øvre Årnes Eiendom AS.

Sentrumsutviklingen startet med at dette selskapet som består av Åfjord kommune og næringsaktører kjøpte Trafikklagstomta av TrønderBilene.

Nå er så å si hele Årnes-området inkludert i samlebegrepet Landsbyen mellom elvene. En landsby med blant annet fortetting, sammenheng, bolyst, trafikksikkerhet, estetikk og byggeskikk, universell utforming og grønne lunger.

Sammen i smia

I ei plansmie foregår en åpen prosess som involverer alle parter. Det er et samarbeid med korte tilbakemeldingsintervaller. Underveis skapes en gjennomførbar plan. Lokalpolitikerne i det faste planutvalget er med på hele prosessen. Plansmia er grunnlaget for en videre utvikling gjennom reguleringsplan.

Sivilarkitekt Arne Sødal er faglig leder for plansmia som nå etableres i Åfjord. Sødal er blant annet kjent for gjenoppbyggingen av Holmenkollen kapell etter brannen i 1992. Han er spesialist på urbanisme og har stedsutvikling som hovedinteresse. Han ivrer for at fageliten i større grad skal ta folket med på råd når steder og byer skal utvikles.

Sødal har tegnet Årnes som landsby anno 2029. Skissene og tegningene viser potensialet for sentrum i Åfjord, og skal være utgangspunkt for en planløsing alle kan være tjent med.

UTGANGSPUNKT: Et optimalt forslag til landsby mellom elvene tjue år fram i tid. Ill: Sivilarkitekt Arne Sødal.