Andreas Stjern (22) har hele tiden visst at han ønsket å bli fisker. I dag leverer han fast til KriFo fisk. Foto: Siri Wold Torsteinsen

- Det er vanskelig å komme seg inn i næringen uten startkapital

Med stive priser på både kvoter og båter, er det vanskelig å komme inn i næringen for unge fiskere. Andreas Stjern (22) synes det burde vært satset mer på rekruttering til yrket, som han mener preges av forgubbing.