Styrepropellen koblet seg ut nær land. Nå innrømmer rederiet at driften har vært krevende