I Åfjord håper laksefiskerne på mye nedbør, for i både Stordalselva og Nordalselva har det ikke vært så lite vassføring på mange år.

LES OGSÅ: Elendig start i elva – krysser fingrene for mer regn - Fosna-Folket

– Skal vurdere full stans

– Vi skal vurdere om vi skal stanse fisket helt, fram til vi får mer regn. Dette har liten praktisk betydning, for vi selger nesten ikke fiskekort nå, sier Per Ivar Markanes i Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning.

I Stordalsvatnet er det imidlertid laks å få.

– Det fiskes en god del der. Det er ikke mangelen på fisk som er problemet, men mangelen på vann. Store mengder med laks venter på å gå opp elvene. En god del som også har vandret opp, står nå i kulpene oppover. Der kan mangelen på oksygen kombinert med det varme vannet påføre laksen sykdommer, så det er bekymringsfullt. I Stordalselva har vi en lakseteller, og i første halvdel av sommeren gikk det opp mer laks enn noen gang tidligere, sier Per Ivar Markanes.

Ved Støvelfossen i Stordalselva i Åfjord denne uka. Her er det nå langt mindre vann enn det pleier å være. Foto: Terje Dybvik

– Minner mer om en bekk

I Steinsdalselva i Osen er forholdene like ille som i Åfjord.

– Elva minner mer om en bekk nå. De eneste plassene det står laks, er i de freda sonene som under fossene, sier Ingar Bakken i fiskeoppsynet.

– Det eneste som vil hjelpe nå er regn?

– Ja, og det er det vi håper på. En ting er at det er håpløst å fiske, men disse forholdene er heller ikke bra for laksen, sier Bakken.

– I nedre deler er det lokkeflommer fra kraftverket som bidrar til at elva er noenlunde bra, sier Audun Alseth i Skauga Elveeierforening. Arkivfoto.

Lett fiske

I Skauga i Rissa er det lite vassføring i øvre deler av elva, mens de i nedre deler har vært en brukbar sesong. På grunn av den lave vassføringen, er det siden sist helg innført såkalt lett fiske, inntil vassføringen tar seg opp. Under lett fiske er det mark uten søkke og flue som er tillatt.

– I nedre deler er det lokkeflommer fra kraftverket som bidrar til at elva er noenlunde bra, sier Audun Alseth i Skauga Elveeierforening.

– Hvor lenge er det siden det var så lite vann i de øvre delene?

– Det kan jeg ikke minnes, men det er mange år siden, sier Alseth.

577 kilo så langt

Styret i elveeierforeningen har foretatt midtsesongevaluering. Styret mener at gytebestandsmålet vil bli nådd med god margin. Dette på bakgrunn av innmeldte fangster så langt og observasjoner. Det er så langt meldt inn til laksebørsen 577 kilo laks. Dette inkluderer både avlivet og utsatt laks. Snittvekten ligger på 3,9 kilo. På bakgrunn av dette har man vedtatt å forlenge sesongen til 31. august.

Slik ser det nå ut i Nordelva i Indre Fosen/Bjugn. Foto: Terje Dybvik