«Vi har nå en fin rasteplass ved Sandvatnet. Denne brukes mye av turfolk, skole, barnehage og jeger- og fiskeforeningen. Vi vil gjerne gjøre denne enda mer attraktiv ved å bygge platting fra veien og helt ned til båtplass. Det vil også bygges en gapahuk så man har mulighet til tak over hodet …»

LES OGSÅ:

* - Ingen hadde lyst til å gå hjem -Fosna-Folket

Tommelen opp

Dette sto blant annet å lese i søknaden til Osen kommune om økonomisk støtte til prosjektet.

Osen formannskap behandlet søknaden under sitt møte onsdag. Her vendte politikerne tommelen opp og fattet følgende vedtak:

«Osen fjellstyre innvilges kr. 50.000 i støtte til arbeid med platting ned til Sandvatnet, for å legge til rette for handikapvennlig fiskeplass. Tilskuddet innvilges fra avsatte midler til «Stimuleringstiltak». Midlene må benyttes innen juni 2019, og utbetales på grunnlag av dokumenterte utgifter.»

Fiskesommer for handikappede og villmarkskveld

Den totale kostnaden på prosjektet er beregnet til 350.300 kroner.

Osen fjellstyre opplyser om at dette er utgifter til materialer og anleggsmaskiner. Det er også regnet med en dugnadsinnsats på 75 timer.

Fjellstyret opplyste i sin søknad at de vil arrangere fiskesommer for handikappede og villmarkskveld for beboere på sykehjemmet i den nye gapahuken.