– Belastningen er stor for barn. De ansatte må ha kunnskap og forståelse for det