Må bruke like mye på lån og renter som halve skole- og barnehagebudsjettet