Samlet seg etter konflikten. Mener «hobbylandbruk» veies opp mot 200 til 250 arbeidsplasser