Oppdaget skadeverk: – Er spyla rundt med pulverapparat og vann