Lærerflukt fra skolen de mener preges av «fryktkultur»: – Jeg følte at det begynte å gå på bekostning av barna

foto