Barn kan løpe rett ut i 80-sonen: Jobber med løsning på kort og lang sikt

foto