Trolig tidligere ferdig enn ventet: – Det er i hvert fall målet