– Det gjelder å stå på og ha initiativ. Ingen vil ha latsekker