NVE varsler både jord-, sørpe- og flomskredfare i store deler av Sør-Norge.

Det er sendt ut gult farevarsel, som også omfatter store deler av Fosen.

– Det ventes mye nedbør lørdag. Nedbøren vil frem til lørdag ettermiddag falle som regn opp til 1000 meter over havet, før det blir kjøligere siste del av dagen, står det på Varsom.no.

Videre står det at utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt, og at sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp.

– Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jord- og flomskred. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.

På Fosen er det gult farevarsel for både Ørland og Indre Fosen kommuner.

Ifølge NVE skal faren minke søndag morgen.