Førsteklassingene får disse brakkene som klasserom: – Ikke en ønskelig situasjon

foto