Av:
  • Ola Bjerkevoll

Store skader på bil etter møte med elg

Illustrasjonsbilde Foto: Alexander Killingberg