Mandag kveld ble det holdt et åpent møte i sakens anledning. Det fant sted i Skjærgårdskroa ved Seter Brygge på Sætervika. Med MS Bjørnør nesten fullastet med interessenter fra Sandviksberget, ble det sammen med deltakere fra Sætervika godt over 20 på samlingen.

Det var Nils Thorsen som hadde tatt initiativ til møtet, men Osen kommune har også arbeidet med den samme saken over tid. Etter at fiskemottaket på Vingsand ble nedlagt for over ett år siden, har lokale heimfiskere vært tvunget til å gå til blant annet Roan og levere fangstene til KriFo Fisk AS ved Sør-Roan havn. For Osen-fiskere er dette en flere timer lang tur fram og tilbake, og forutsetter at man har såpass med fangst at transporten kan forsvares økonomisk.

Fridtjof Aune fra Vingsand Brygge Drift AS deltok i panelet under møtet. Selskapet søker etter nye leietakere for å drive hele anlegget på Vingsand, hvilket omfatter både butikk, rorbu og eventuelt fiskemottak.- Det er endel som må gjøres for å få fiskemottaket igjen godkjent av Mattilsynet. Men med bistand så skal dette kunne la seg gjøre. Innen nye drivere er på plass, kan en få til midlertidige løsninger, framholdte Aune. Det er det nedlagte mottaket på Vingsand som per nå framstå som det mest praktiske å få på beina. For krabbefiskerne er det dessuten et stort behov for innfrysing av agn.

Det er et betjent mottaksanlegg man primært søker å etablere. Driftsformen mente flere møtedeltakere kunne diskuteres - det viktigste er å få til en ordning så tidlig som mulig til neste år. Ordfører Jørn Nordmeland (SV) deltok på møtet.

- Dette er en viktig sak for Osen. Uten gode leveringsmuligheter vil interessen for denne næringen forsvinne, framholdt Nordmeland, som understrekte at Osen kommune vil bidra med det de kan for å få til et mottak igjen. Det er på det rene at man foruten kommunal støtte, kan hente inn midler til oppstart fra både Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag til denne typen virksomhet.