– Vanligvis kommer én av fem henvendelser fra kvinner, men i fjor var det betydelig færre, sier generalsekretær Jorun Pedersen i Connect Norge.

Connect er en ideell stiftelse som hjelper nye bedrifter ved å sette dem i kontakt med kompetanse og kapital i næringslivet. Kravet er at de nye bedriftene er aksjeselskaper med reelle muligheter til å øke omsetningen eller antall ansatte.

– De fleste kvinnelige etablerere velger å starte som enkeltpersonforetak og har ikke store planer om å vokse. Vi satser på å hjelpe aksjeselskaper med vekstmuligheter, sier Pedersen.

Kan vokse

Samtidig viser oversikten fra Connect at nye aksjeselskaper som er eid og drevet av kvinner ofte har muligheter for å vokse.

– Vår jobb er å sile ut og hjelpe de selskapene som kan ekspandere og bli lønnsomme bedrifter. Selv om vi i fjor totalt sett fikk færre henvendelser fra kvinner, er det flere kvinnebedrifter som kommer gjennom dette nåløyet, sier generalsekretær Jorun Pedersen i Connect.

Bedrifter som Connect mener er levedyktige, går gjennom det som kalles en springbrettprosess. De får profesjonelle råd for hvordan forretningsplanen skal forbedres og hjelp til å presentere ideen for mulige investorer.

Nesten en firedel av selskapene som i fjor gjennomførte en springbrettprosess, var eid eller ledet av kvinner.

Holder fast

Butikkjeden Handysize som selger små reiseeffekter, åpnet sin første butikk for tre år siden etter å ha fått hjelp av Connect. Nå har selskapet rundt 30 ansatte i fem butikker og en omsetning på rundt 20 millioner kroner.

– Vi har holdt oss beinhardt til strategien vi la før vi startet opp. I springbrettprosessen fikk vi hjelp av profesjonelle næringslivsledere til å gå grundig gjennom forretningsplanen vår. Det gav oss trygghet på at planene våre holdt mål, og vi har da også tjent penger fra første driftsår, sier Mette Grimsgaard i Handysize.

Selskapet ble kåret til Årets gründer i 2008.