Salget av elbiler er for alvor i ferd med å ta av her i landet. Flere av de mest solgte småbilene er nye elbilmodeller fra de store bilprodusentene.

– De avgiftsmessige fordelene ved å kjøpe og kjøre elbil i Norge er best i verden. Det er en økonomisk gullpakke som gjør at staten går glipp av store inntekter. Ettersom stadig flere skaffer seg elbil, tror vi flere fordeler vil forsvinne, sier president Erik Hillesund i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Man sparer raskt 100 000 kroner i avgifter ved å kjøpe elbil, sammenlignet med tilsvarende småbil som går på bensin eller diesel.

Når bilen er på veien, er man fritatt for bomavgifter. Det er gratis å ta med bilen på ferger, gratis parkering og gratis drivstoff. Over store deler av landet er det nå kommunale ladestasjoner der man kan både parkere og lade bilbatteriet, helt gratis.

Og det stopper ikke her. Årsavgiften er på beskjedne 400 kroner, en besparelse på 2440 kroner i forhold til vanlige biler.

Staten taper

– Vi synes det er flott at mange nå velger å kjøpe seg miljøvennlige elbiler, men vi vet at mange bileiere er bekymret fordi det er lite forutsigbart hva som kommer til å skje fremover, sier Erik Hillesund.

KNA tror Finansdepartementet snart vil reagere fordi bortfallet av avgifter vil bli for stort.

Det kan stemme.

– Det er bra for miljøet at elbilsalget øker kraftig. Det er imidlertid åpenbart at elbilene ikke kan beholde alle sine fordeler til evig tid, sier statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet til Newswire.

Innen skatte- og avgiftssystemet har elbiler fritak for merverdiavgift, engangsavgift og veibruksavgift. De har lav årsavgift og gunstig firmabilbeskatning.

– De store avgiftsfordelene vil over tid gi et stort inntektsbortfall til den norske felleskassen, sier Kjetil Lund.

Statssekretæren tror heller ikke elbilene kan fortsette å kjøre i kollektivfeltene når det blir veldig mange av dem.

Godt valg uansett

Selv om noen av fordelene vil trekkes tilbake, vil det fortsatt være attraktivt å ha elbil i Norge, mener KNA.

– Tegn tyder på at vedlikeholdskostnadene er langt lavere for elbiler enn andre biler, dermed blir verkstedsregningene rimeligere, ifølge Erik Hillesund.

Batterier til elbiler er kostbare, og batterienes forventede levetid varierer. Det har skapt usikkerhet hos bileierne, men nå kommer stadig flere produsenter med garantier på minst fem års levetid for batteriet, eller 100 000 kilometer. Noen tilbyr også å lease batteriet.

Elbilen Nissan Leaf er kåret til årets bil 2011. Den kommer til Norge i september.

– Rekkevidden, størrelsen, komforten og lastekapasiteten til nye elbilmodeller blir stadig bedre. Dermed kan det bli et reelt valg for flere enn de som bor i og like utenfor de største byene, sier Hillesund.

Han tror Norge kan bli ledende i verden på miljøvennlige biler hvis ordningen med de økonomiske fordelene får fortsette.

– Norge har høye avgifter på fossilt drivstoff, og ved å videreføre dagens gunstige elbilordninger kan vi bli verdensledere på å innføre miljøvennlige biler.

Det vil i så fall bidra betydelig til å redusere innenlandske CO2-uslipp.

– Denne muligheten må ikke ødelegges av kortsiktige finanspolitiske hensyn, mener president Erik Hillesund i KNA.