Fra og med 1. januar 2013 må alle jegerprøvekandidater avleggeelektronisk eksamen, melder Direktoratet for naturforvaltning. Dette gjøres iregi av kommunen på www.jegerprøveeksamen.no.

Jegerprøven består nå av et obligatorisk kurs på 30 timer og enelektronisk eksamen. Eksamen kan avlegges fra og med det kalenderåret personenfyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført obligatoriskekurs og ha betalt jegerprøvegebyr.

Den enkelte kommune er ansvarlig for å gjennomføre elektroniskeksamen. Informasjon om elektronisk jegerprøveeksamen finnes påwww.jegerprøveeksamen.no. På denne nettsiden er det også mulig for kandidateneå ta en gratis eksempelprøve som en forberedelse til eksamen.