I dag møtes kommunestyrerepresentantene i Rissa til et ekstra møte for å avgjøre saken. Formannskapet har tidligere vedtatt med fire mot tre stemmer at tomta kan selges til privat næringsvirksomhet.

Opposisjonen (Ap, SV og Sp) mener et eventuelt salg av tomta må vente til reguleringsplanen for sentrum i Rissa er ferdig og peker også på at det er gjort et vedtak på fortetting av sentrum, framfor å utvide det med forretninger på andre siden av fylkesvegen.

Ordførere Ove Vollan (H) har derfor valgt å ta saken inn til et ekstra kommunestyremøte.

Rådmannens innstilling:

1. Den sørvestlige delen av gbnr 122/318 markedsføres og selges til forretningsformål.

2. Det gjennomføres takst for å fastsette markedspris.

3. Budgivere må kunne dokumentere konkrete utbyggingsplaner som er i tråd med Rissa kommunes eierstrategi pkt. 4.1.1. og 4.1.2. og vedtak i HLTM sak 175/14.

4. Kjøper må samarbeide med Rissa kommune for å sikre at utvikling av tomta bidrar til en god og helhetlig løsning for området og Rissa sentrum.

5. Dersom kjøper ikke er i gang med utbyggingen i løpet av et halvt år, skal tomta tilbakeføres til Rissa kommune for samme pris. Tilbakeføringen til Rissa kommune skal være vederlagsfritt.