Med skarpt blikk speider Marcus Innstrand Eriksen opp mot den svarte kassen som henger på veggen. Han ser etter spor som kan fortelle om det har bosatt seg flaggermus i kassen han og flere av klassekameratene bygde på skolen i vinter.

-Nei, det ser ikke ut som om det har kommet flaggermus hit så langt, sier han.

Fosna-Folket var med da guttene fra Ørland ungdomsskole og noen gode hjelpere hang opp kassen på husveggen ved Austrått i april. I alt lagde de tre boliger for flaggermus på skolen, de første menneskeskapte flaggermusboligene i Ørland. De flate, svartmalte kassene med spalteåpning på undersiden produserte de på oppdrag for Ørland våtmarkssenter.