En elg havnet fredag kveld foran en bil, etter å ha falt ned på riksveien ved Klakken i Bjugn. Dyret falt ned en bergskrent på cirka to og en halv meter. Viltnemnda foretok ettersøk på dyret, før man konkluderte med at det ikke var hardt skadet.

Rolig

– Søket viste ingen skader på elgen, som nærmest fikk slått under seg alle beina i fallet. Etter å ha ristet på seg, hadde den gått rolig ut på en nærliggende åker. Vi antar at uhellet gikk bra. Sjåføren av bilen fikk seg derimot en kraftig overraskelse. Plutselig havnet ei ung elgku rett foran bilen, så å si ut av ingenting. Den skadet visstnok nesten panseret. Heldigvis gikk det tilsynelatende bra med både sjåfør, bil og dyr, sier Jan-Inge Standahl i viltnemnda for Bjugn og Ørland.

Rådyrkje

Viltnemnda oppfordrer samtidig trafikanter til å være aktsomme, spesielt under kjøring i skumring og mørke. På denne tida av året kan man ofte se dyr i veikantene.

– En ting er at det begynner å bli raskere mørkt om kveldene. I tillegg begynner årets rådyrkje å bli mer mobile. Det er derfor økende fare for påkjørsler, noe man bør ta hensyn til, sier Jan-Inge Standahl i viltnemnda.