Onsdag 12. mars i år ble lastebilsjåføren fra Fosen stanset i en kontroll som Statens vegvesen avholdt på Sandmoen i Trondheim. Der ble bremsene på tilhengeren testet på rulleprøve. Den hadde en samlet bremsekraft på sju prosent i forhold til aktuell vekt på cirka 20 000 kilo. Kravet i kjøretøyforskriften er en bremsekraft på minimum 45 prosent.

Undersøkte kjøretøyet

Både sjåføren og firmaet, som eier lastebilen, var tiltalt etter Vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jamfør paragraf 23 første ledd:

«Føreren skal før kjøringen begynner forsikre seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand».

Statens vegvesen anmeldte forholdet til politiet samme dag som kontrollen fant sted. Sjåføren forklarte i Sør-Trøndelag tingrett at han før kjøringen sjekket lysene, dekkene og lufttrykket i bremsene på kjøretøyet. Han undersøkte også flere andre forhold ved kjøretøyet.

Stag løsnet

Med bakgrunn i bevisførselen, la retten til grunn at et stag hadde løsnet, noe som medførte at en ventil til trykkluftbremsene på hengeren ble stående i stengt stilling. Dette førte igjen til tap av bremsekraften. Retten la i sin vurdering til grunn at hengeren verken var i forsvarlig eller forskriftsmessig stand da lastebilen ble stanset på Sandmoen. Retten mente imidlertid at det var usikkert om det aktuelle staget hadde løsnet før eller under kjøreturen. Her lot retten tvilen komme tiltalte til gode.

Frikjent

Retten kom frem til at sjåføren før kjøreturen hadde foretatt de undersøkelsene som med rimelighet kunne forlanges av ham. Både firmaet og sjåføren ble dermed frikjent.