- Vedkommende ringte inn flere ganger, forteller lensmann Rune Halvorsen ved Fosen lensmannsdistrikt.

Rakettene var imidlertid av det uskyldige slaget. De skyldtes militær aktivitet i forsvarets øvingsfelt.

- Vanligvis pleier Forsvaret å melde ifra om øvelser, så denne gangen må det ha vært en rutinesvikt, opplyser Halvorsen.