Tidspunktet for flimingen er 23.45, så derfor er det svart/hvitt opptak (IR-opptak).

Haugen den setter seg på er en nedsnødd rundballe som er lagt ut som tileggsfor for elg og rådyr, men disse forsvant fra området ca. 3 uker tidligere.

Video av gaupe i Sørfjorden den 14. februar 2011.