Kystregionen er godt representert i styret for Sør-Trøndelag FrP, etter helgens årsmøte som ble avholdt i Trondheim. Med formann og organisatorisk nestformann fra Ørland, samt politisk nestformann fra Hitra, ligger det i kortene at øy- og kystregionen vil få mye oppmerksomhet fra fylkesstyret den kommende tiden.

- Vi er selvsagt godt fornøyd med å ha god representasjon i fylkesstyret, sier en nyvalgt formann fra Ørland FrP, Svein Ola Åndal.

Han påpeker likevel at styret skal dra lasset sammen i tiden fremover, og at det dermed er godt med rom for politiske saker som ikke direkte har noe med kystsamfunnene å gjøre.

Politisk nestformann Tom Skare fra Hitra, ser frem til å ta fatt på sine nye oppgaver.

- Dette blir spennende og utfordrende, tror Skare, og legger til at det er viktig for øyene i havgapet og være representert.

- Med tanke på all den eksporten som skjer fra Hitra og Frøya, på veier som skaper store utfordringer for næringslivet, så er det selvfølgelig positivt at vi kan være med i fylkesstyret og legge litt ekstra trykk bak kravene om ny Riksvei 714, kommenterer en engasjert politisk nestformann.

Også Frøya FrP tar mål av seg til å få innflytelse i fylkesstyret, ettersom Hallgeir Bremnes ble valgt som 1.varamedlem. Bremnes er 4.kandidat på stortingslista fra Sør-Trøndelag FrP, og tror en posisjon som varamedlem kan være godt å kombinere med kandidaturet.

- Som varamedlem får jeg god anledning til å følge med på hva som rører seg rundt om i fylket. Det er viktig for meg, når jeg skal fronte Fremskrittspartiet rundt om i fylket i valgkampen, fastslår Bremnes.

Som organisatorisk nestformann valgte årsmøtet Tormod Overland fra Ørland. Øvrige styremedlemmer ble Lill-Harriet Sandane (Malvik), Svanhild Stokke (Selbu), Lars Gjedebo, Anders Alseth og Harald Berg (de tre sistnevnte fra Trondheim). I tillegg til disse ble Halvor Bueng fra Trondheim gjenvalgt som Studieleder i Sør-Trøndelag FrP.