Føret på veiene på Fosen har i det siste stort sett vært greie, men det er likevel mange som kjører for sakte og ikke slipper forbi trafikken som kommer bak, forklarer han.

- Mange ønsker å holde fartsgrensa

- Det er ikke alle som har de samme kjøreforutsetningene, og på denne tida opplever vi at folk er stressa. Mange ønsker å holde fartsgrensa, og ofte ligger det noen i køa som kjører godt under fartsgrensa, sier Braseth.

Det har særlig i den siste tida vært mange henvendelser til politiet om køkjøring på Fosen.

- De som klager ser ut til å ha rett. Vi har derfor en innstendig bønn; Kjør til side og slipp forbi folk som kjører fortere. Det bygger opp en veldig frustrasjon bak i køa når folk kjører sakte. Vi trenger ikke flere skumle forbikjøringer, sier Braseth.

- Pliktig til å slippe forbi trafikken

Han opplyser at han selv flere ganger i det siste har havnet i kø der den som ligger fremst kjører langt under fartsgrensa og dermed skaper farlige forbikjøringssituasjoner ved å ikke slippe trafikk forbi. Man må være ansvaret sitt bevisst, mener Braseth.

- Man er pliktig til å slippe forbi trafikken, uavhengig av fartsgrensa. Det er ikke de som ligger fremst i køa som skal bestemme farten til de bak. Hvis man ønsker å kjøre saktere enn fartsgrensa så må man kjøre til sida og slippe frem de som ønsker å holde fartsgrensa, sier Braseth.

Krav på å få kjøre i fartsgrensa

Selv om han har forståelse for at ikke alle er komfortable med å holde fartsgrensa under utfordrende kjøreforhold, så er det også mange som ligger godt under fartsgrensa også på tørre veier.

- Det er faktisk mange bilførere som håndterer de førene vi har hatt i det som er fartsgrensas hastighet, og de har faktisk krav på å få kjøre i fartsgrensa. Å ligge bak noen som kjører langt under fartsgrensa skaper unødig frustrasjon nå før høgtida, og da er enda viktigere at man viser hensyn og ikke inntar den egoistiske holdninga med å tro at man eier veien, sier Braseth.