Siden Høyre og Arbeiderpartiet alene har flertall i fellesnemnda for Indre Fosen, går det mot et nei til én Fosen-kommune når saken behandles torsdag. Dette resultatet underbygges av at Senterpartiets representanter også vil stemme nei. Det ligger imidlertid an til at flertallet i fellesnemnda for Indre Fosen kan klare å samle seg rundt en uttalelse om å få mer tid til å jobbe videre for én Fosen-kommune.

- Ikke nei

- Arbeiderpartiet i Indre Fosen tror at Fosen kommune blir en realitet en gang. Vi synes ting går litt vel fort i denne prosessen. Vi sier ikke nei til Fosen kommune, men trenger mer tid til en ryddig prosess, sier Rissa Arbeiderpartis gruppeleder Per Kristian Skjærvik.

Mandag kveld skulle Arbeiderpartiet ha gruppemøte om kommunereformen. For å få involvert så mange som mulig i prosessen utvidet de gruppemøtet til et medlemsmøte og ba Fylkesmannen om ikke de kunne sende en representant for å hjelpe til med å informere om situasjonen og beslutningsgrunnlaget.

- Hvorfor skulle vi få informasjonen alene? Vi åpnet møtet og inviterte alle politikerne og andre interesserte til å få høre og stille spørsmål, sier Skjærvik.

Mer tid

Per Brovold fra Rissa SV var blant dem som stilte spørsmål til Fylkesmannens representant Frode Rabben. Brovold sa til Fosna-Folket mandag at han stemmer imot én Fosen-kommune på torsdag. Foto: Alexander Killingberg

I etterkant av møtet på Liv-bygget i Vanvikan, hadde hvert parti et politisk gruppemøte for å diskutere saken. Fremskrittspartiets representanter i Indre Fosen kommer til å stemme ja til Fosen kommune på torsdag.

Arbeiderpartiet, som har 10 representanter i Leksvik og 5 i Rissa, mener imidlertid at det er for tidlig å vedta én Fosen-kommune nå.

- Vi er midt i en prosess for å slå oss sammen til Indre Fosen kommune nå. Vi må ha tid til å sette oss ned og få mer konkrete løfter og avtaler for å vite forutsetningene for én Fosen-kommune før vi kan gå inn for det. For eksempel er et nøkkelspørsmål om Stortinget vil la oss få betale ned en bru over Trondheimsfjorden over 40 år med bompenger, og om vi kan få like lav arbeidsgiveravgift i hele Fosen, sier Skjærvik.

- Vi ble enige i Arbeiderpartiet om at det er behov for mer tid i prosessen for å få vite hva vi går til før vi tar en beslutning. Det er også viktig å få til innbyggerinvolvering og dialog med arbeidstakerorganisasjonene, sier arbeiderpartirepresentanten.

Bredt flertall

Gruppelederne for Arbeiderpartiet i Leksvik og Rissa skal jobbe frem et konkret forslag til vedtak som de prøver å legge frem for sine medlemmer.

- I utgangspunktet var det ikke så voldsomt sprik blant medlemmene. Det var ikke noen som sa direkte nei. Vi kommer til å dele forslaget vårt med andre partier så vi kanskje får til et bredt kompromiss flere kan være enige i, sier Skjærvik.

- Tidspresset handler ikke om oppstart av kommunen far 2022, men at Sanner sier vi må fatte et vedtak nå før behandling i juni. Om de hadde gitt oss et år for å få til en ryddig prosess, vet vi hva vi sier ja eller eventuelt nei til, sier han.

Tidligere Leksvik-ordfører Ingvar Sæther (t.v.) i samtale med dagens Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H). Foto: Alexander Killingberg

Posisjonen vil også ha tid

Posisjonen i Leksvik og Rissa hadde også et felles gruppemøte i etterkant av orienteringen.

- Vi holder på å diskutere et forslag. Vi synes vi trenger mer tid i prosessen for å få på plass innbyggerinvolvering og klare premisser, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

Både i Leksvik og i Rissa er det Høyre som har ordføreren og Senterpartiet som har varaordføreren. Høyre har 5 representanter i Leksvik og 7 i Rissa, mens Senterpartiet har 5 representanter i Leksvik og 4 i Rissa.

Også Leksvik-ordfører Saghaug (H) sier at det stort sett er enighet internt i partiet og med samarbeidspartiene om behovet for mer tid før man eventuelt fatter et vedtak om Fosen kommune.

- Vi er i hovedsak enige og ser at det er viktig å få ro i prosessen vi er i for å bli Indre Fosen. Det er kjempeviktig at vi snakker sammen frem mot avgjørelsen i kommunestyret på torsdag for å finne frem til et felles forslag det kan bli et bredt flertall for i hele Indre Fosen, sier Leksvik-ordføreren.