En av investeringspostene som ble vedtatt, var å få den hvite fargen tilbake på Roan kirke – også kjent som Fosenkatedralen. En halv million kroner skal brukes på kalking av kirka.

Roan kirke, som er en langkirke med 350 sitteplasser, har sin datering fra 1702. Kirka er bygd i stein.