- Ut ifra bildene så er ikke dette så mye å spekulere på. Statens Naturoppsyn skal nå ut å dokumentere skadene, forteller han til Fosna-Folket sent fredag kveld.

Moan opplyser at juret og brystet er spist opp på noen av de drepte sauene. Statens Naturoppsyn har tidligere opplyst til Fosna-Folket at bjørnen gjerne foretrekker å spise juret på byttedyret.

Blodig sau

I uke 24 ble totalt fire sauer funnet drept ved Grønlia, Krokvatnet og på Bergmyran. I tre av tilfellene var Statens Naturoppsyn helt sikker på at bjørnen var skadegjører, mens de i ett tilfelle var antatt sikker. Fylkesmannen innvilget én ukes fellingstillatelse på bjørn, men deretter ble det stille. Ingen nye sauekadaver dukket opp.

Så ble en blodig og skadet sau funnet ved Kulia like ved Kråkmoveien vest for Leksvik sentrum torsdag kveld denne uka. Statens Naturoppsyn konkluderte med at det er antatt sikkert at en bjørn har skadet sauen.

Fylkesmannen innvilget fredag kveld på nytt fellingstillatelse for bjørn i Indre Fosen kommune, Mosvik og deler av Verran.

Sent fredag kveld var jegere fra kommunens fellingslag allerede ute i felten for å se etter mulige spor.

Søyer og lam

Etter at Statens Naturoppsyn fredag konkluderte med at den skadde sauen trolig var utsatt for et bjørneangrep, ble det slått alarm. Fredag kveld var 10-15 personer ute i felten for å se etter sauekadaver. I løpet av kort tid ble sju drepte sauer funnet.

- Det er snakk om seks voksne søyer og ett lam. Fire kadaver ble funnet rett nord for Korpheiklumpen, mens tre ble funnet ved Lerstadsetran, opplyser Moan.

Letingen etter flere sau fortsetter lørdag.

Rovviltkontakt Leif Arne Jåma i Statens Naturoppsyn dokumenterte i natt skadene på de tre sauene som ble funnet ved Lerstadsetran.

- Skadene på sauene er forenelig med bjørn, sier han.

- Fant dere ullhår fra bjørn slik dere gjorde ved Krokvatnet for et par uker siden?

- Nei, det var for mørkt under feltkontrollen i natt til å lete etter DNA. Vi prøver på nytt i dag, sier Jåma lørdag.

Her er ett av sauekadavrene som ble funnet fredag kveld. Foto: Privat

Kan gå langt

Både Korpheiklumpen og Lerstadsetran ligger nord for Kråkmoveien i retning Skaugdalen. Funnene kan tyde på at bjørnen har krysset Skaugdalen og beveget seg sørover etter at den drepte sauer ved Krokvatnet og på Bergmyran for to uker siden.

Hvor bjørnen befinner seg nå, er imidlertid svært vanskelig å anslå. En bjørn kan nemlig gå mange mil bare i løpet av ett døgn.

Beitelagsleder Kristoffer Moan. Foto: Privat

- Ingen av de sju kadavrene vi fant i kveld var ferske nok. Ideelt sett bør det ikke gå mer enn sju timer før man setter hund på for å spore opp bjørnen. Dette kan strekkes noe, men de kadavrene vi fant i kveld er nok for gamle til at vi klarer å starte jakta ut fra dem, forklarer Moan.

Uenig i bestandsmål

Beitelagslederen sa til Fosna-Folket tidligere fredag kveld at han forventet at bjørnen hadde drept flere sauer i området. At de skulle finne sju kadaver på så kort tid, var likevel ikke ventet.

- Men jeg er ikke overrasket. Vi vet hva en bjørn kan gjøre når den vasser i mat. Dette er et resultat av en rovdyrpolitikk som er helt ute av kontroll. Dette måtte bare komme, sier Moan.

I Norge er det i 2004 og 2011 inngått to sentrale forlik som regulerer forvaltning av rovdyr i norsk natur. I grove trekk heter det at vi skal ha rovdyr i norsk natur, men det skal samtidig legges til rette for beitedyr i norsk utmark.

Det er også satt bestandsmål for de forskjellige rovdyrene. Målet for bjørn er 13 årlige ungekull av bjørn, mens det i hele landet i 2017 var kun 7 ungekull.

Hedmark er den eneste regionen hvor bestandsmålet ble nådd.

I Trøndelag og Møre og Romsdal er bestandsmålet tre årlige ungekull, mens det i 2017 ble registrert to ungekull i Trøndelag. Landet er også inndelt i forskjellige soner hvor enten rovdyr eller beitedyr har prioritet.

I Trøndelag er bjørnens yngleområde inne ved svenskegrensa i kommunene Røyrvik og Lierne samt i deler av Snåsa og Grong.

Moan mener bestandsmålet for bjørn er for høyt.

- Det er komplett umulig å drive beitenæring i Midt-Norge om bestandsmålet er tre ungekull i året. Dette er en villet massakre, sier han.

Les mer:

Raser mot bjørnejakt: - Skyting blir brukt som første og eneste løsning.

Fosna-Folket dro til fjells og dekket bjørnejakta for to uker siden. Ved Geitryggen sør for Krokvatnet i Indre Fosen kommune møtte vi to jegere. Foto: Alexander Killingberg