Fylkesutvalget vedtok tirsdag å utsette saken om tunnel mellom Garten og Storfosna. Forslaget ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Høyre og FrP ønsket å avslutte saken så raskt som mulig, på grunn av sikkerhetsrisiko og økte kostnader. Saken skal behandles på nytt etter ferien, der alle økonomiske forhold kvalitetssikres. Arbeiderpartiets Arnfinn Brechan sier til Fosna-Folket at utvalget ønsker bedre tid, med tanke på nye opplysninger som har dukket opp. Blant annet siden en eventuell avslutning av planene går på tvers av fylkestingets vedtak.

Bedre tid

- Fylkestinget har tross alt vedtatt bygging av tunnelen. Da ønsker ikke fylkesutvalget å beslutte på tvers av dette ønsket, uten at vi er 100 prosent trygge på alle omstendighetene. Vi har fått mange opplysninger om tall og problemstillinger vedrørende prosjektet. Disse er samtidig ikke kvalitetssikret nok, noe vi trenger bedre tid til, påpeker Arnfinn Brechan. Han regner med at saken blir behandlet på nytt rett over sommeren. Fylkesrådmannens innstilling var for øvrig å avslutte planene. Administrasjonen viste til økonomisk usikkerhet angående fergeavløsningsmidler og bompenger. Kostnadsrammen på prosjektet har som kjent økt fra 303 millioner til 448 millioner kroner på tre år.

Klare

Høyres Torhild Aarbergsbotten er ikke fornøyd med at saken blir utredet videre.

- Høyre mener tallenes tale er såpass klare, at det ikke finnes grunn for videre utredning. Det aller viktigste er likevel risikoen ved å bygge enfelts tunnel med åtte-ti prosent stigning. For tunneler er grensa fem prosent stigning. Vi vet det er vanskelig å få godkjent dispensasjoner fra kravet, grunnet økte sikkerhetskrav. Denne saken burde vært avsluttet allerede. Nå håper vi det skjer så raskt som mulig over sommerferien, sier Torhild Aarbergsbotten.