Den 12.-14. juni går årets Bondeting av stabelen i Sogn ogFjordane.

De nesten 300 årsmøterepresentantene skal blant annet stake utveien for videre matproduksjon i Norge, gjennom et nytt næringspolitisk programfor Bondelaget de neste fire årene. Forsamlingen som møtes på tinget består av ev voksen forsamling medsnittalder på 47 år, og en kvinneandel på 35 prosent. Av de nesten 300 somdeltar er 169 stemmeberettigede.