Denne uken ble det klart at Programkomiteen i Venstre har tatt med Haram Venstres Christian Holstad Lillengs forslag om å oppheve forbudet mot blyhagl på jakt utenfor våtmarkene.

Lilleng er svært fornøyd med at forslaget har blitt tatt med av Programkomiteen, og han har stor tro på at det vil gå gjennom på Stortinget

- I og med at det er miljøpartiet Venstre som kommer med forslaget, så tror jeg ikke de andre partiene vil eller tør stemme noe annet. De ulike partiene har ulik troverdighet i ulike saker - det må vi bare se i øynene - og det har derfor vært ekstra viktig for meg at nettopp vi i Venstre går foran i denne saken, sier Lilleng på partiets nettsider