Likestillingen når nye høyder. Før var det et krav om at menn i Forsvaret skulle ha kortklipt hår, men fra i sommer ble det endret.

– Det er tillatt for begge kjønn å ha langt hår, sier oberstløytnant Bent-Ivan Myhre.SelvskadingFør var det nærmest umulig å få innvilget søknad om å ha langt hår om du var mann i Forsvaret. Da Andreas Øynes Sandmo ble innkalt til førstegangstjeneste i Hæren for fem år siden, hadde han bestemt seg for at håret på ingen måte skulle bort. Derfor skrev han en to sider lang søknad. – I søknaden sto det at jeg var medlem i ei religiøs sekt og at om håret måtte bort, ville det få psykiske og fysiske konsekvenser, sier Sandmo til Fosna-Folket.

Hva mener du om at langt hår hos menn i Forsvaret tillates? Diskutér nederst i saken.

– Jeg skrev også at selvskading kunne forekomme om jeg måtte bli snauskallet.Likestilling

Bakgrunnen for beslutningen om at menn kan ha langt hår i Forsvaret er sett i likestillingsøyemed.– Selv om det er tillatt med langt hår også for menn, gjelder uniformsreglementet for begge kjønn om hvordan håret er satt opp, forteller forsvarssjefens talsmann Bent-Ivan Myhre.

Ikke religiøs

Sandmo, som i dag jobber som snekker i Tromsø, er tydelig på at han på ingen måte er religiøs, eller har tilhørt ei religiøs sekt. Han ville bare beholde håret.– Om jeg hadde fått innkallelse i dag, hadde jeg sluppet denne løgnen, ler han.

Les også: Elg-kaos på Ørland hovedflystasjonLes også: Frykter terror mot kampflybasen

I tillegg til å jobbe som snekker, er han også musiker.