Varaordfører Knut Ring sier de håper å slå bjugningene i bedriftsstafetten under TV-aksjonen.

Forleden var Ring og aksjonsleder i Ørland, Herborg Grøntvedt Gifstad, på besøk hos Wenche Hovde på Sparetorget. Hovde har to selskaper, og hun skreiv straks ut en sjekk på tusen kroner fra hver av dem.

-Formålet med årets TV-aksjon er viktig og jeg trur vi får gode tall i år, sier Hovde.

Hvert eneste år er det tusener av mennesker som får diagnosen demens. Forleden møtte Knut Ring Svein Åndal som er bare 54 år gammel og har blitt diagnostisert med Alzheimers sjukdom. Som ung dement tilhører han ei lita gruppa. Av de om lag 70000 personene i landet med diagnosen utgjør gruppa under 65 år om lag en prosent.

-Det vi veit er at blant folk som havne på sjukeheim er at demente utgjør om lag 85 prosent av alle som bor der, sier Ring.

Demens er en tilstand som blir vanligere dess eldre befolkningsgrupper vi har med å gjøre. Blant dem mellom 80 og 84 år stiger andelen til 18 prosent og blant   befolkninga som har passert 90 er det hele 40 prosent som er demente i en eller annen grad.

Tallet på eldre stiger stadig, og dermed også tallet på personer med demens. Ifølge tall fra Helsedirektoratet vil vi i 2050 ha 160 000 demente i Norge, dersom utviklinga fortsetter i samme lei som den har gjort til nå.

Det som kan påvirke utviklinga er helsetilstanden til folket, folkehelsa. Om store deler av befolkninga begynte å leve sunnere med riktigere kosthold og mer mosjon, regner en med at antallet demente i de ulike aldersgruppene vil gå ned. Ring har arrangert kurs for folk i helsevesenet som arbeider med demens. Han sier behovet for kompetanse på dette området vil stige.