Folkeavstemmingen om sammenslåing med Rissa ga ikke politikerne noe klart svar i det nøyaktig 50 prosent stemte ja, og 50 prosent stemte nei.

I dagens kommunestyremøte vedtok politikerne i Leksvik mot én stemme å videreføre prosessen med Rissa om kommunesammenslåing.

Rådmannens innstilling til møtet lød som følger:

Leksvik kommune viderefører prosessen med Rissa kommune med mål om sammenslåing.

Det legges til grunn at den nye kommunen blir tilhørende Nord-Trøndelag fylkeskommune inntil det foreligger en endelig avklaring om Leksvik kommune sin eierandel i NTE og forholdet til en ny felles videregående skole i Vanvikan er avklart.

Etter at denne innstillingen ble skrevet har det kommet en avklaring når det gjelder NTE.

I møtet la Bjørnar Buhaug (Sp) på vegne av formannskapet fram et nytt forsalg til vedtak. Forslaget sier ingenting om fylkestilhørighet slik rådmannens forslag gjør. Forslaget ble vedtatt mot Aud Dagmar Ramdals (Sp) stemme.

Dette er vedtaket:

Leksvik kommune viderefører prosessen med Rissa kommune med mål om sammenslåing.

Det pågår en prosess om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Dersom de to fylkeskommunene kommer frem til enighet om sammenslåing fra samme tidspunkt som Leksvik og Rissa kommuner beslutter å slå seg sammen, vil det ikke være behov for å ta stilling til fylkestilhørighet for den nye kommunen. Leksvik og Rissa kommuner må likevel ta høyde  for at fylkestilhørighet kan bli en aktuell problemstilling, dersom utredningen mellom fylkene ikke resulterer i sammenslåing, eller at prosessen ikke sammenfaller med vårt eget tidsløp.

Leksvik kommune er godt fornøyd med å tilhøre Nord-Trøndelag , og ser mange fordeler ved fortsatt å være en nordtrøndersk kommune. Det er likevel viktig at Leksvik kommune sammen med fellesnemnda bestiller en ekstern utredning av hvilken fylkestilhørighet den nye kommunen er best tjent med. Det forventes at  denne utredningen er klar innen 15.02.2016. Det søkes fylkesmannen i NT om tildeling av skjønnsmidler til finansiering av utredningen.. Valg av fylke må være basert på en helhetlig og langsiktig vurdering, der blant annet samferdsel, videregående skole og økonomi må være viktige kriterier.

Les også: Foreslår at Rissa og Leksvik skal tilhøre Nord-Trøndelag