Fosna-Folket tok i går kontakt med alle de 25 representantene i det nye kommunestyret i Leksvik. Vi stilte følgende spørsmål:

«Vil du stemme for å fortsette prosessen med Rissa med tanke på en sammenslåing?»

16 av 25 representanter svarte ja. En del av representantene svarte ja under forutsetning av at man bruker mer tid på prosessen og får avklart viktige spørsmål før man eventuelt går til det skritt å vedta en sammenslåing med Rissa.

Kun 2 av representantene Fosna-Folket snakket med i går svarte nei til å fortsette prosessen med Rissa. 4 representanter var usikre eller at de ikke ville svare.

Det var kun 3 representanter som Fosna-Folket ikke lyktes i å få en kommentar fra i går.

949 for, 949 imot

Det er foreløpig ikke klart når kommunesammenslåingssaken skal behandles i kommunestyret. Eksakt hva politikerne skal stemme over når saken kommer opp, er følgelig heller ikke klarlagt. Det vanlige i sammenslåingsprosesser er at kommunestyret etter folkeavstemningen sier ja eller nei til sammenslåing. Politikerne lytter så godt som alltid til flertallet i befolkningen. I Leksvik har det nå oppstått en svært uvanlig situasjon. Mens 63,3 prosent av rissværingene stemte ja til sammenslåing med Leksvik, var leksværingene delt på midten. Dødt løp. 949 personer stemte for sammenslåing med naboen Rissa, og 949 stemte imot. Nå er det opp til det nye kommunestyret å ta saken videre. De siste dagene har det vært knyttet stor interesse til hva de nye politikerne i kommunestyret mener om saken. Fosna-Folkets ringerunde bekrefter imidlertid at det er flertall for å fortsette prosessen med Rissa med sikte på sammenslåing. Fosna-Folket får fra flere hold bekreftet at det i Vanvikan er vilje til å starte en aksjon for å løsrive bygda fra Leksvik kommune og slå den sammen med Rissa, dersom politikerne i kommunestyret stanser sammenslåingsprosessen med Rissa.

- Viktig å ta nei-siden på alvor

- Ja. Begge kommunene har godt av å bli større. En større kommune vil gi bedre tjenester, og vi får større tyngde når det blir snakk om større prosjekter som for eksempel fjordkryssing og videregående skole. Jeg vil gå inn for å fortsette prosessen med Rissa i en eller annen form, så får vi se hvordan det går, sier kommunestyrerepresentant for Høyre Arvid Penna Steen til Fosna-Folket.

- Det sier jeg et helt klart ja til. Vi var klar før valget på det. Jeg tror en del av nei-stemmene ikke er i mot sammenslåing, men de stemte nei fordi de følte det var for mange uavklarte spørsmål og at prosessen har gått for fort. Nå er det viktig at vi klarer å samle kommunen, og at vi greier å gi de avklaringene folk trenger, sier SVs Sigurd Saue.

- Ja. Jeg blir veldig overrasket om du får andre svar. Kommunesammenslåingsspørsmålet er punkt vi tar med oss inn i forhandlingene om ordførervervet. Det er kjempeviktig at vi også tar nei-siden på alvor, og det er viktig for ja-siden at vi har en framdrift i saken, påpeker KrFs Jon Normann Tviberg.

Les mer i dagens papirutgave av Fosna-Folket.