Dette skriver Klassekampen etter at partiet Rødt har gjennomført en spørreundersøkelse. Spørsmålet har konkret gått på om Norge skal avslutte de militære bidragene til den NATO-ledede Isaf-styrken i Afghanistan.

57 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet, og er dermed imot å avslutte Afghanistan-engasjementet.

32 prosent i undersøkelsen svarte ja til at de vil hente soldatene hjem. I Rødt og SV er det flertall for dette.

Flere fra Ørlandet er nå i Afghanistan, ikke bare på militært oppdrag, men også i polititjeneste.

Fotos: Forsvarets Mediearkiv