Ørlandet kommune er vertskap for Fosen distriktsmedisinske senter som med slagordet «rett pasient på rett sted til rett tid!» gir innbyggerne i de åtte fosenkommunene behandling nærest mulig der folk bor.

Medisinsk senter

Med et tett samarbeid med St. Olavs Hospital, hvor spesialistene har ambulerende tjeneste på Fosen, kan blant annet Fosens innbyggere ta røntgenbilder, gjennomføre kirurgiske inngrep og treffe spesialister innenfor ulike fagfelt lokalt. Telemedisin er en viktig del av samarbeidet, og videokonsultasjon både om og med pasienter vil bli dagligdags. Grøntvedt har vært ordfører i perioden 1997-1999 og kom tilbake i 2003.

Helhetlig

Kari Ask i Sigdal kommune er neste kandidat. Allerede i god tid før samhandlingsreformen innføres neste år har kommunen gjennomført en helhetlig utredning for å finne ut om tjenestene oppfyller den nye kommunerollen i samhandlingsreformen. I sentrum står Sigdalsheimen som lokalmedisinsk senter. Ask har vært ordfører siden 2007.

Samhandling

Neste kandidat er Johan Arnt Elverum i Stjørdal kommune. Han har vært ordfører siden 1999 og en drivende kraft i samhandlingarbeidet i kommunen. Stjørdal er vertskap for Værnesregionen distriktsmedisinske senter som dekker kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Senteret sørger for at eksempelvis nyrepasienter, kreftpasienter, pasienter med infeksjoner og personer med behov for røntgen kan få behandling nærmere der de bor. I tillegg er en viktig del av samarbeidet bedre systematisering av forebyggende arbeid og samarbeid om rekruttering og kompetanseheving av ansatte.