Miljøverndepartementet har nå vedtatt at forbudet mot å bruke vannscootere skal oppheves. Fra 1 juli 2013 trer det nye vedtaket i kraft, men det er noen regler som fortsatt gjelder.

Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann. Forbudsbeltene gjelder ut fra fastlandet, samt rundt øyer, holmer og skjær over 200 kvadratmeter. Det er også forbud mot kjøring i verneområder og i en radius på henholdsvis 400 og 500 meter rundt disse.

Det er laget et kart som viser både de generelle forbudsbeltene og verneområdene med buffersoner. Det er tillatt med transportkjøring i lav fart gjennom de generelle forbudsbeltene for å komme ut til åpne områder.