De skal reise rundt og be om penger. Besøke bedrifter i hele Fosen. Målet er å få flest mulig til å kjøpe aksjer i selskapet Fosenbrua AS.

- Vi bør har fire-fem millioner kroner i kapital når vi nå skal i gang med trafikkanalysen, sier de to som mener dette blir en spennende sommerjobb.

For alle

Hver aksje er satt til 5000 kroner og alle, også enkeltpersoner, kan kjøpe aksjer.

Foreløpig er det Fosen Regionråd og Stadsbygd sparebank som har kjøpt flest aksjer, med 100 hver.

Forrige uke kom styret i selskapet Fosenbrua på plass, der Olav Ellevset ble ansatt som daglig leder.

Styret

Styret består av følgende personer:

Ove Vollan (styreleder)

Ragnar Lyng (Lynggruppen AS)

Siri Stjern-Strøm (Stjern AS)

Olbert Aasan (Rissa Utvikling KF)

Ola Setsaas (Stadsbygd sparebank)

Eigil Erbe (advokatfirmaet Erbe & co DA)

Elin Harbak ( Johs. J. Syltern)

Varamedlemmer

Steinar Saghaug, Kristin Hagen, Vibeke Stjern, Torbjørn Dahle, Egil Hammer, Knut G. Fallerø og Marion Syltern.