Fylkeskommunen sier ja til ulovlige piper: Kan redusere energibruken i hele Norge på sikt