– Ørland hovedflystasjon er en utmerket stasjon, sa hun i klartekst til Fosna-Folket, uten at hun ville røpe noe om hennes ståsted i forhold til langtidsplanen for Forsvaret.–Vi er her for å samle informasjon, noe som er riktig og viktig, i arbeidet med langtidsplanen, fastslo hun.–Når regjeringen kommer med sin instilling kommer det ikke til å være noen uenighet. Sånn må det være i en flerpartiregjering, sa hun.Dagen på Ørlandet for storingsrepresentantene startet med omvisning i tankanlegget i Lerbern hvor NATO har investert titalls millioner kroner. Etterpå ble det en runde på stasjonen, blant annet på AWACS-basen.

Fra Stortinget:

* Signe Øye Stortingsrepresentant Østfold APLeder APs Forsvarsfraksjon på StortingetFørste nestleder Forsvarskomiteen 2005-2009*Bendiks H. Arnesen Stortingsrepresentant Troms APMedlem Forsvarskomiteen 2005-2009* Ole Kristian Vefferstad Politisk rådgiver APs Forsvarsfraksjon* Gunn Karin Gjul Stortingsrepresentant Sør-Trøndelag/ Ørland APFørste nestleder Familie- og Kulturkomiteen 2005-2009