- Flest menn blir stoppet på denne strekningen

foto