– Hva opptar deg mest for tida?

– Jeg er mest opptatt av Ørland Sangforening egentlig. Torsdag tok jeg over formannsvervet, og har tenkt å sitte i et år. Det er viktig å ta vare på historien og tradisjonene, og det er ikke lett å få folk til å ta på seg verv for tida. Koret har holdt på i snart 141 år, og det er viktig å føre arven videre. Derfor tok jeg på meg jobben etter Svein Sagfjæra som har hatt formannsjobben i tolv år. Koret er for øvrig veldrevet og det har solid økonomi, så det er ingen Uriaspost.

– Når gjorde du sist noe for første gang?

– Som en person som har MS er det noe hver dag som må gjøres på en ny måte. Som for eksempel må jeg pugge noter og sanger utenat. Det har jeg ikke gjort sia Fromholtz hadde oss i salmepugging på skolen.

– Hva er ditt skjulte talent?

– Nei, det finnes ikke. Alt er blottlagt.

– Hvorfor bor du der du bor?

– Jeg er jo odelsgutt og bor på odelsgården. Det er vel derfor. Jeg kommer sannsynligvis til å flytte inn i kårbolig etter hvert.

– Dersom du hadde hatt en tidsmaskin. Hvor og til hvilken tidsepoke ville du reist?

– Da kunne jeg godt tenkte meg å dra til Amerika under borgerkrigen. Der hadde jeg fått se hvordan de strevet for å bli kvitt slaveriet.

– Hva er din største idrettsprestasjon?

– Det er ikke noe mye å skryte av, men jeg har svømmeknappen.

– Hvis du skulle fått reist en bauta eller minnesmerke over noen i heimbygda di, hvem ville det blitt?

– Da ville jeg satt opp en over Alf Nebb.

– Dersom du kunne bedt hvilken som helst person fra verdenshistorien hjem til deg på en middag og en dyp samtale. Hvem ville du valgt?

– Det er mange å velge i der. Nelson Mandela kunne vel ha noen visdomsord å servere, vil jeg tru. Han gjorde noen av verdenshistoriens viktigste grep.

– Hvilke egenskaper ser du på som viktigst hos en livsledsager?

– Det må være tålmodighet og humoristisk sans.

– Hva er den perfekte dagen på Fosen for deg?

– På en perfekt dag er jeg på tur med Ørland Sangforening, men mye sang, kameratskap, humor og glede.