Tones veivalg kan gjøre slutt på Vibekes 12-årige styre

foto