Veteraner og ferskinger klare for politisk dyst

foto